مرحومه دکتر مریم احمدزاده توفیقی ، استادیار


نمک زدایی
تصفیه آب و پساب
فرآیندهای جداسازی غشایی

ایمیل:ahmadzadehtofighi [AT] iust.ac.ir 
تلفن دفتر: ۷۳۲۲۸۷۶۷ (۹۸۲۱+) تلفن دانشکده:  ۷۷۲۴۰۴۹۶ (۹۸۲۱+)
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: رشته مهندسی شیمی، گرایش طراحی فرآیند، دانشگاه علم و صنعت ایران (سال اخذ: ۱۳۸۵)
کارشناسی ارشد: رشته مهندسی شیمی، گرایش فرآیندهای جداسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سال اخذ: ۱۳۸۹)
کارشناسی: رشته مهندسی شیمی، گرایش طراحی فرآیند، دانشگاه علم و صنعت ایران (سال اخذ: ۱۳۸۵)

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

فرآیندهای جداسازی غشایی
تصفیه آب و پساب
نمک زدایی
نانوفناوری
جذب سطحی
ساخت و ارزیابی انواع غشاها (پلیمری، سرامیکی، زئولیتی، ماتریس آمیخته و …)
سنتز انواع نانومواد (کربنی و غیرکربنی)

جوایز و افتخارات

– دانشجوی ممتاز در مقطع دکتری مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران (با معدل ۱۹.۱۳)
– استاد حل تمرین نمونه دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۹)
– بورسیه هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۹۳)

اختراعات و اکتشافات

  1. طراحی یک سیستم ساده CVD به منظور تولید نانولوله‌های کربنی، ۱۳۸۹.
  2. سنتز فیلمی از نانولوله‌های کربنی دارای نظم عمودی بر سطح پایه درشت حفره آلفا آلومینا، ۱۳۸۹.

تجربیات

سوابق کاري و فعالیت های اجرایی

– عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، از بهمن ماه ۱۳۹۹ تاکنون
– محقق پسادکتری، رشته مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۶-۱۳۹۸
– استاد مدعو، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۶-۱۳۹۹
– استاد مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (شهر ری)، ۱۳۸۹-۱۳۹۵

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
انتقال حرارت ۱ و ۲
مکانیک سیالات ۱ و ۲
موازنه مواد و انرژی
انتقال جرم
عملیات واحد
شیمی صنعتی ۱ و ۲
طراحی رآکتورهای شیمیایی
کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مرتبط با رشته مهندسی شیمی

پروژه‌های دانشجویان

۱- تهیه آزمایشگاهی غشا گرافنی نانومتخلخل – مرضیه زاهد (۱۳۹۷)
۲- ساخت غشاهای مرکب و نانومرکب لایه نازک نانوفیلتراسیون بر پایه پلی آکریلونیتریل- نانوموادکربنی در فرآیند نمک‌زدایی -الهام والامحمدی (۱۳۹۸)
۳- ساخت غشاهای مرکب و نانومرکب لایه نازک نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‌اترسولفون- نانوموادکربنی در فرآیند نمک‌زدایی – فاطمه بهداروند (۱۳۹۸)
۴- بررسی کاربرد نانوموادکربنی در ساخت غشاهای مورد استفاده در نمک‌زدایی به روش تقطیر غشایی – زینب احمدی پویا (۱۳۹۹)
۵- ساخت غشای نانولوله‌های تیتانیومی-پلی وینیلیدن فلوراید مورد استفاده در نمک‌زدایی به روش تقطیر غشایی – بهاره رحمانیان (۱۳۹۹)
۶-ساخت غشاهای پلیمری ماتریس آمیخته با نانو ذرات مغناطیسی اکسیدآهن و گرافن اکساید به منظور جلوگیری از پدیده گرفتگی در فرآیندهای تصفیه پساب‌ها – محمد میرزایی (۱۳۹۹)

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.

۱         

Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Carbon nanotubes membranes”, A chapter of book: Nanomaterials and Nanotechnology, One central press, 2016.

۲         

Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Antifouling properties of polyethersulfone membranes containing graphene oxide”, A chapter of book: Membrane bioreactors and fouling: A review and direction for research, Nova science publishers, New York, 2018.

۳         

Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Barrier, Diffusion, and Transport Properties of Rubber Nanocomposites Containing Carbon Nanofillers”, A chapter of book: Carbon-based nanofillers and their rubber nanocomposites: Fundamentals and Applications, Elsevier, 2019.

۴         

Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Samaneh Khanlari, Toraj Mohammadi, “Development of advanced nanocomposite membranes by carbon-based nanomaterials (CNTs and GO)”, A chapter of book: Nanocomposite Membranes for Water and Gas Separation, Elsevier, 2020.

۵         

Samaneh Khanlari, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Transport phenomena through nanocomposite membranes”, A chapter of book: Nanocomposite Membranes for Water and Gas Separation, Elsevier, 2020.

۶         

Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Carbon nanotubes-polymer nanocomposite membranes for pervaporation”, A chapter of book: Polymer nanocomposite membranes for pervaporation, Elsevier, 2020.

۷         

Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Application of molecular dynamics simulation to study the transport properties of carbon nanotubes based membranes”, A chapter of book: Modeling and Simulation for the Design of Membrane Processes, Wiley, 2020.

۸         

Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Advanced carbon nanomaterilas as adsorbents”, A chapter of book: Advanced nanomaterials, Springer, 2021.

۹         

Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Membrane fouling in desalination”, A chapter of book: Sustainable Materials and System for Water Desalination, Elsevier, 2021.

۱۰     

Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Polymer matrix composites materials for water and wastewater treatment applications”, A chapter of book: Encyclopedia of composite materials, Elsevier, 2021.

۱۱     

Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Soha Habibi, Toraj Mohammadi, “Polymer matrix composites containing carbon nanomaterials for medical applications”, A chapter of book: Encyclopedia of composite materials, Elsevier, 2021.

keyboard_arrow_up